fbpx

Nám í fíkniráðgjöf – önn 1

- NÁM Í ÁFENGIS- OG VÍMUEFNARÁÐGJÖF

 • Næsta námskeið hefst
  01 Jan 70
  Allir upphafsdagar
 • Tímalengd
  13 vikur
 • Námsskeiðs gjald
  kr 150.000
Yfirlit

Námið veitir grunnþekkingu um fíknsjúkdóminn, um áhrif vímuefna á líkama og hegðun, um afleiðingar fíknsjúkdóms á fólk, fjölskyldur og samfélag. Námið gefur innsýn í ráðgjöf fyrir fólk með fíknsjúkdóm, faglega framgöngu í ráðgjafastarfi, og hugmyndafræði og siðfræði áfengis og vímuefnameðferðar. Einnig öðlast nemendur þekkingu á helstu gagnreyndu meðferðum sem styðja fólk til bata.

Námsmarkmið:

Að námi loknu á hver nemandi að hafa öðlast :

 • innsýn í stöðu og vanda fólks með fíknsjúkdóm og aðstandenda þeirra
 • Skilning á helstu leiðum til að styðja fólk til bata
 • Skilningur á fíknsjúkdómnum og fíknivanda, orsakir, afleiðingar og tengdir kvilla
 • Skilningur á áhrifum vímuefna
 • Skilning á hugmyndum um meðferð og ráðgjöf, og helstu klínísk vandamál fólks með fíknsjúkdóm út frá líf-sál-félagslegu módeli.
 • Skilning á sálfræðikenningum sem liggja til grundvallar inngripa, bakslagsvarnir, forvarnir og fleira.
 • Skilning á áhrifum fíknivanda á samfélagið

Námið telur þrjár annir og er þetta fyrsta önnin. 

 

Önn tvö verður á dagskrá 5. janúar og önn þrjú þann þrítugasta ágúst á næsta ári. 

Hagnýtar upplýsingar

Hvað er sérstakt við þetta nám?

 • Þverfaglegt og sérsniðið að því að námsmenn öðlast þekkingu á fíknsjúkdómnum og er grunnur fyrir löggildingu sem áfengis og vímuefnaráðgjafi. Námið veitir ekki starfsleyfi. (sjá nánar um skilyrði fyrir löggildingu https://island.is/reglugerdir/nr/1106-2012)
 • Áfengis- og vímuefnavandi er stórt samfélagslegt vandamál og þörf er á fólk með þessa sérþekkingu. Áfengis-og vímuefnaráðgjafar genga ekki einungis hlutverki í heilbrigðiskerfinu, heldur geta starfað víða, þar sem fólk með fíknsjúkdóm þarf þjónustu.

 

Fyrirkomulag

Nám í fíkniráðgjöf er 300 fræðslustundir og uppfyllir kröfur um fræðslu sem er hluti af skilyrðum til löggildingar Námið er fjarnám og kennt í lotum á 3 önnum og hugsað með vinnu. Um vendikennslu er að ræða og umræðutímar og verkefnavinna eru í hverri lotu.

 

Námsmat:

Námsmat felst í í skilum á verkefnum, t.d. stuttar greinargerðir um námsefnið sem er skilað jafnóðum,og  þátttaka í umræðum.  Að auki er valkvætt próf í lok hverrar annar til að staðfesta þekkingu fyrir nemendur sem hyggjast fá starfsréttindi.

 

Lesefni:

Doweiko, H. E. (2014). Concepts of Chemical Dependency (9th ed.). Cengage Learning.

Miller, W. R., Forcehimes, A. A., & Zweben, A. (2019). Treating Addiction: A Guide for Professionals (2nd ed.). Guilford.

Annað lesefni verður tilkynnt jafnóðum.

Fyrirkomulag fjarnáms

Fjarkennslu í vikulegum lotum þar sem nemendur horfa á fyrirlestra og hafa lesefni til hliðsjónar. Einnig vinna nemendur verkefni milli tíma til undirbúnings umræðutíma í fjarfundi. Fjarfundir eru vikulegir með kennara á fimmtudagskvöldum kl. 20-21. (sjá nánar í skipulagi).

 

Tungumál: Íslenska

Inntökuskilyrði

Engar forkröfur eru fyrir bóklega hlutann en til að komast í starfsþjálfun hjá SÁÁ þarf að sýna fram á stúdentspróf eða framhaldspróf. 

Dagskrá

Önn 1, Haust 2023

Efni

Kennari

Fyrirlestur opnast

Mæting

Efniskafli 1

Sjúkdómurinn

VR

1.9.2023

7.9.2023

Taugalífeðlisfræði

LS

8.9.2023

14.9.2023

Faraldsfræði

JGA

15.9.2023

21.9.2023

Smitsjúkdóma

EMK

22.9.2023

28.9.2023

 

 

29.9.2023

5.10.2023

Efniskafli 2

Afeitrun

VR, LS, EG

6.10.2023

12.10.2023

Líkamlegir fylgikvillar

VR, LS, EG

13.10.2023

19.10.2023

Vímuefnin og lyfjafræði

EG

20.10.2023

26.10.2023

Lyfjameðferð áfengis- og vímuefnasjúkdómsins

VR, LS, EG

27.10.2023

2.11.2023

 

 

3.11.2023

9.11.2023

Efniskafli 3

Geðrænir fylgikvillar

IH

10.11.2023

16.11.2023

Verkir og fíkn

IH

17.11.2023

23.11.2023

Streita og fíknsjúkdómurinn

KHLM

24.11.2023

30.11.2023

Heilsuefling og bati

JGA

1.12.2023

7.12.2023

Snertifletir fíknsjúkdóms við velferðar- og heilbrigðiskerfið

AHG

8.12.2023

14.12.2023

 

Efniskafli 1: Sjúkdómurinn

 • Markmið:
  • Skilja sjúkdómskenninguna um fíkn
  • Skilja hvernig fíknsjúkdóm hefur áhrif á líkamann og taugakerfið
  • Skilja faraldsfræði fíknisjúkdóma á Íslandi og alþjóðlega
  • Læra um smitsjúkdóma sem eru algeng meðal fólks með fíknsjúkdóm. T.d.:
   • HIV
   • Lifrarbólgu C
   • Sýkingar í húð og hjarta

Efniskafli 2: Vímuefnin og afeitrun

 • Markmið:
  • skilja hvernig vímuefnin hafa áhrif á líkamann og taugakerfið
   • Undir áhrifum og í fráhvörf
  • Skilja hvernig afeitrun fer fram
   • Hvernig lyf eru notuð, hvenær og af hverju

Efniskafli 3: Almenn heilsa og þarfir

 • Markmið:
  • Skilja hvaða þættir í heilsu einstaklings þarf að huga að í meðferð við fíknsjúkdóm
   • Verkir, streita, geðrænir fylgikvillar
   • Önnur heilsufarsmál sem þarf að huga að: svefn, hreyfing, mataræði
  • Skoða hvaða þjónusta þarf oft að nýta sér þegar fólk er að ná bata
   • Félagsþjónusta, almenn heilbrigðisþjónusta
Kennarar

Sérfræðingar um fíknsjúkdóminn og meðferð hjá sáá auk annarra sérfræðinga á sviðinu

Anna Hildur Guðmundsdóttir (AHG); Formaður sáá, áfengis- og vímuefnaráðgjafi

Erna Gunnþórsdóttir (EG); læknir

Erna Milunka Kojic (EMK); yfirlæknir smitsjúkdóma, LSH

Kristbjörg Halla Lleshi Magnúsdóttir (HKLM), áfengis- og vímuefnaráðgjafi, BA sálfræði

Ingunn Hansdóttir (IH), PhD. Klínísk sálfræði

Júlía Guðrún Aspelund (JGA), MPH Lýðheilsufræðingur

Lára Sigurðardóttir (LS), Læknir 

Valgerður Rúnarsdóttir (VR); Forstjóri Vogs, sérfræðingur í fíknlækningum

Upphafsdagur

There a no startdates for this programme yet.

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða