fbpx

Stjórnun og rekstur sveitarfélaga 10 ECTS

- Einingabær námskeið í samstarfi við Viðskiptadeild Háskólans á Akureyri

Yfirlit

Námskeið á meistarastigi við Viðskiptadeild Háskólans á Akureyri - 10 ECTS einingar

Markmið námskeiðsins er að veita nemendum þekkingu á íslenska sveitarstjórnarstiginu, stjórnun, rekstur og starfsemi sveitarfélaganna. Helstu efnisþættir eru:

  • Tilgangur, hlutverk og verkefni sveitar­stjórnarstigsins og stöðu sveitarfélaganna í stjórnkerfinu.
  • Stjórnsýsla, lýðræði og stefnumótun á sveitarstjórnarstiginu.
  • Þróun sveitarstjórnarstigsins. Sameining og samvinna sveitarfélaga.
  • Löggjöf um sveitarstjórnir og sveitarfélög.
  • Rekstur og fjármál sveitarfélaga.
  • Sveitarfélög og atvinnulíf. Staðarval fyrirtækja.
  • Sveitarfélög, byggðaþróun og búferlaflutningar.
  • Samfélagsleg og landfræðileg áhrif samgangna og fjarskipta
  • Vöxtur byggða og borga.
  • Sveitarfélög á 21. öldinni. Útlit og horfur.
Fyrirkomulag fjarnáms

Námskeiðið er alfarið í fjarnámi.

Allir fyrirlestrar eru teknir upp og aðgengilegir á kennsluvef námskeiðsins. 

Gert er ráð fyrir a.m.k. 3 tímum þar sem kennarar og nemendur funda á Zoom.

Efnisskrá

Að námskeiðinu loknu skal nemandi:

· kunna skil á íslenska sveitarstjórnarstiginu

· þekkja mismunandi uppbyggingu sveitarfélaga

· þekkja til stjórnsýslu sveitarfélaga og geta tekist á við hana eða tekið þátt í henni óháð stærð sveitarfélags

· kunna skil á rekstri og fjármálum sveitarfélaga

· áætlanagerð

· útgjöldum og tekjustofnum

· þekkja til helstu ytri þátta í umhverfi sveitarfélaga sem þau þurfa að takast á við svo sem samskipti við atvinnulíf, byggðaþróun og samgöngumál.

 

Námsmat:

BSc. - nemendur: Verkefni 15% - Skriflegt próf 85% - 3 tíma próf

Inntökuskilyrði

Ef nemandi ætlar að fá einingarnar metnar, þarf nemandi að hafa lokið grunngráðu í Háskóla. 

Dagskrá

Námskeiðið hefst 9. janúar. 

I. Hluti.
Inngangur: Sveitarstjórnarkerfið og sveitarfélögin.
Breytingar og þróun.
Stjórnsýsla og stefnumótun. (10t)

Kennari: Grétar Þór Eyþórsson F-1. (3t). Sveitarfélög. Sveitarstjórnarkerfið á Íslandi. Inngangur. F-2. (3t). Stjórnsýsla og stjórnkerfi sveitarfélaga. Stefnumótun. F-3. (4t). Breytingar og þróun. Sameining sveitarfélaga. Samstarf.

II. Hluti.

Rekstur sveitarfélaga. Útgjöld, tekjur, áætlanagerð og reikningshald. Fjárfestingar. (11t)

Kennarar: Vífill Karlsson, Dan Brynjarsson. F-6. (3t) Tekjur sveitarfélaga, tekjustofnar, áhrifaþættir, breytileiki eftir stærð sveitarfélaga. F-7. (6t) Kostnaður sveitarfélaga eftir málaflokkum, samanburður á milli sveitarfélaga og alþjóðlegur samanburður. Mikilvægustu kennitölur úr rekstri sveitarfélaga og samanburður á milli sveitarfélaga. Val á samanburðarsveitarfélagi. F-8. (2t) Reikningshald og rekstraráætlanagerð sveitarfélaga.

 

III. Hluti.
Rekstur og rekstrarumhverfi sveitarfélaga. (6t).

Kennari: Vífill Karlsson F-9. (3t) Rekstrarumhverfi sveitarfélaga og áhrif á tekjur og kostnað. Áhrif ytri þátta eins og gengis íslensku krónunnar, atvinnuleysis, atvinnuuppbyggingar, staðsetningar og ýmissa annarra ytri sem innri skilyrði á tekjur og kostnað sveitarfélaga. F-10. (3t) Þjónusta sveitarfélaga og mælingar á ánægju með hana ásamt samanburði á milli sveitarfélaga. Hvernig tengjum við slíkar mælingar við fjármál sveitarfélaga ásamt því að draga út vísbendingar um forgangsröð verkefna…

 

 

IV. Hluti.

Afkoma sveitarfélaga. (4t)

Kennarar: Vífill Karlsson, Stefán B Gunnlaugsson. F-11. (2t) Skuldir sveitarfélaga, lánsáhætta og þróun fjárhagsstöðu. F-12. (2t) Afkoma sveitarfélaga.

 

V. Hluti.

Sveitarfélög, svæði, samgöngur og byggðaþróun. (14t)

Kennarar: Vífill Karlsson, Jón Þorvaldur Heiðarsson og Grétar Þór Eyþórsson. F-13. (3) Íbúaþróun sveitarfélaga, búferlaflutningar, byggðaþróun. F-14. (3t) Landvirði, fasteignamarkaður, íbúðamarkaður. F-15. (3t) Samgöngur og áhrif þeirra á stöðu sveitarfélaga. F-16. (4t) Samgöngur og byggðaþróun. F-17. (1t) Sveitarfélög á 21. öldinni. Útlit og horfur.

Kennarar

Smelltu á myndina til að sjá nánari upplýsingar um kennarann.

 

Upphafsdagur

There a no startdates for this programme yet.

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða