fbpx

Námstefna í Byrjendalæsi

- Miðstöð Skólaþróunar

Yfirlit

Námstefna í Byrjendalæsi - Föstudaginn 13. september

Föstudaginn 13. september 2024 heldur Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri námstefnu um Byrjendalæsi. Á námstefnunni koma saman kennarar sem kenna börnum á yngsta stigi grunnskóla með kennsluaðferðinni Byrjendalæsi og áhugafólk um læsi á yngsta stigi grunnskólans.

Í Byrjendalæsi er lögð áhersla á að börn kynnist áhugaverðum bókmenntum og fræðitextum. Barnabókmenntir og aðrir gæðatextar eru nýttir í lestrarkennslunni til að kenna tengsl stafs og hljóðs, efla lesskilning og kveikja áhuga barna á lestri og bókmenntum.

Á námstefnunni gefst kennurum tækifæri til að hittast, hlusta á áhugaverða fyrirlestra, deila hugmyndum og ræða saman.

Hagnýtar upplýsingar

Viðburðurinn verður haldinn í Háskólanum á Akureyri. 

 

Inntökuskilyrði

Öll velkomin. 

Dagskrá

Námstefna í Byrjendalæsi 2024

Námstefnan verður haldin í Háskólanum á Akureyri 13. september 2024.

Námstefnustjóri er Brynhildur Þórarinsdóttir, rithöfundur og dósent við Háskólann á Akureyri.

Dagskrá - Námstefnurit.

 

Aðalfyrirlesarar


Bergrún Íris Sævarsdóttir
Rit- og myndhöfundur

Bergrún Íris er margverðlaunaður barnabókahöfundur sem barist hefur fyrir stöðu myndhöfunda með læsi barna að leiðarljósi. Börn verða myndlæs löngu áður en þau læra að ráða í stafi og orð.

Hvernig geta kennarar nýtt myndlýsingar til að styðja við lestrarkennslu?

Getur verið að myndlæsi sé svarið við læsisvanda 21. aldarinnar?


Guðmundur Engilbertsson
Læsisfræðingur og lektor í menntunarfræði við Háskólann á Akureyri

Í umræðu undanfarin ár hafa gerjast ýmsar hugmyndir um hvað læsi er og hvað það telst að vera læs. Það sem einnig hefur gerjast á undanförnum árum er samfélagið okkar. Börnum með ólíkan bakgrunn og mál fjölgar og menningin sem börn lifa í hefur breyst á ýmsan hátt. Net-, síma- og skjánotkun er orðin tiltölulega almenn meðal barna og bókin og ritmálið hefur gefið eftir á ýmsan hátt fyrir öðrum miðlum. Við skólastarfinu blasa áskoranir og vert að hugleiða í því ljósi hvers konar nám við þurfum að leggja áherslu á? Hvernig högum við námi og kennslu þannig að það stuðli að læsi til nútíðar og framtíðar? Hvernig aðlögumst við breyttum aðstæðum og hvernig virkjum við aðstæðurnar til góðs? Og hvernig virkjum við sem best samvinnu heimilis og skóla í þágu læsis og náms barna?
 

Dr. Rannveig Oddsdóttir
Dósent við Háskólann á Akureyri

Byrjendalæsi er kennsluaðferð í læsiskennslu fyrir yngstu bekki grunnskóla þar sem lögð er áhersla á að vinna með alla helstu undirþætti læsis það er talað mál, hlustun, lestur og ritun. Þar sem aðferðin leggur áherslu á víða nálgun í læsiskennslu hafa verið uppi áhyggjuraddir um það að ef til vill sé ekki lögð nægileg rækt við lesturinn sem slíkan, það er kennslu í stöfum og hljóðum og þjálfun lesfimi. Í erindinu kynnir Rannveig niðurstöður rannsóknar á lestrarfærni barna í 1.–2. bekk í Byrjendalæsisskólum, þar sem kannað var hvernig lestrarfærni barna í Byrjendalæsisskólum þróast á fyrstu tveimur árum grunnskólagöngu. Rannsóknin nær til 312 barna í 11 skólum sem nota aðferðir Byrjendalæsis í læsiskennslu. Lögð voru fyrir próf til að meta þróun stafaþekkingar, lestrarfærni og lesskilnings barnanna á þessu tímabili. Frammistaða og framvinda barnanna var metin með því annars vegar að bera saman við tölur úr Lesferli hjá Menntamálastofnun og hins vegar að skoða framfarir yfir tímabilið eftir því hvernig börnin stóðu í upphafi rannsóknarinnar.

Einnig verður boðið upp á málstofur tengdar læsi. 

Kostnaður

Kostnaður er 8000 kr.

Ef þátttakendur hafa einnig áhuga á að fara á læsisráðstefnuna á laugardeginum, þá er heildargjaldið kr. 20.000 - hægt er að skrá sig á báða viðburði með því að smella á þennan hlekk: Skráningarhlekkur fyrir bæði námstefnuna og ráðstefnuna

Þeir sem ætla aðeins að taka þátt á föstudeginum smella á rauða hnappinn hér fyrir neðan til að skrá sig. 

 

 

Upphafsdagur
Upphafsdagur13 Sep 24
TímalengdMiðstöð Skólaþróunnar
Verðkr 8.000

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða