fbpx

Nám í fíkniráðgjöf – önn 3

- NÁM Í ÁFENGIS- OG VÍMUEFNARÁÐGJÖF

 • Næsta námskeið hefst
  23 ág 24
  Allir upphafsdagar
 • Tímalengd
  12 vikur
 • Námsskeiðs gjald
  kr 150.000
Yfirlit

Námið veitir grunnþekkingu um fíknisjúkdóminn, um áhrif vímuefna á líkama og hegðun, um afleiðingar fíknisjúkdóms á fólk, fjölskyldur og samfélag. Námið gefur innsýn í ráðgjöf fyrir fólk með fíknisjúkdóm, faglega framgöngu í ráðgjafastarfi, og hugmyndafræði og siðfræði áfengis og vímuefnameðferðar. Einnig öðlast nemendur þekkingu á helstu gagnreyndu meðferðum sem styðja fólk til bata.

Námsmarkmið:

Að námi loknu á hver nemandi að hafa öðlast :

 • Innsýn í stöðu og vanda fólks með fíknisjúkdóm og aðstandenda þeirra
 • Skilning á helstu leiðum til að styðja fólk til bata
 • Skilningur á fíknisjúkdómnum og fíknivanda, orsakir, afleiðingar og tengdir kvilla
 • Skilningur á áhrifum vímuefna
 • Skilning á hugmyndum um meðferð og ráðgjöf, og helstu klínísk vandamál fólks með fíknisjúkdóm út frá líf-sál-félagslegu módeli.
 • Skilning á sálfræðikenningum sem liggja til grundvallar inngripa, bakslagsvarnir, forvarnir og fleira.
 • Skilning á áhrifum fíknivanda á samfélagið

Námið telur þrjár annir og er þetta þriðja önnin. Hægt er að hefja námið á hvaða önn sem er.

Hagnýtar upplýsingar

Hvað er sérstakt við þetta nám?

 • Þverfaglegt og sérsniðið að því að námsmenn öðlast þekkingu á fíknisjúkdómnum og er grunnur fyrir löggildingu sem áfengis og vímuefnaráðgjafi. Námið veitir ekki starfsleyfi. (sjá nánar um skilyrði fyrir löggildingu https://island.is/reglugerdir/nr/1106-2012)
 • Áfengis- og vímuefnavandi er stórt samfélagslegt vandamál og þörf er á fólki með þessa sérþekkingu. Áfengis-og vímuefnaráðgjafar gegna ekki einungis hlutverki í heilbrigðiskerfinu, heldur geta starfað víða, þar sem fólk með fíknisjúkdóm þarf þjónustu.

 

Fyrirkomulag

Nám í fíkniráðgjöf er 300 fræðslustundir og uppfyllir kröfur um fræðslu sem er hluti af skilyrðum til löggildingar. Námið er fjarnám og kennt í lotum á 3 önnum og hugsað með vinnu. Um vendikennslu er að ræða og umræðutímar og verkefnavinna eru í hverri lotu.

 

Námsmat:

Námsmat felst í í skilum á verkefnum, t.d. stuttar greinargerðir um námsefnið sem er skilað jafnóðum,og  þátttaka í umræðum.  Að auki er valkvætt próf í lok hverrar annar til að staðfesta þekkingu fyrir nemendur sem hyggjast fá starfsréttindi.

 

Lesefni:

Doweiko, H. E. (2014). Concepts of Chemical Dependency (9th ed.). Cengage Learning.

Miller, W. R., Forcehimes, A. A., & Zweben, A. (2019). Treating Addiction: A Guide for Professionals (2nd ed.). Guilford.

Annað lesefni verður tilkynnt jafnóðum.

Fyrirkomulag fjarnáms

Fjarkennsla er í vikulegum lotum þar sem nemendur horfa á fyrirlestra og hafa lesefni til hliðsjónar. Einnig vinna nemendur verkefni milli tíma til undirbúnings umræðutíma í fjarfundi. Fjarfundir eru vikulegir með kennara á fimmtudagskvöldum kl. 20-21. (sjá nánar í skipulagi).

 

Tungumál: Íslenska

Inntökuskilyrði

Engar forkröfur eru fyrir bóklega hlutann en til að komast í starfsþjálfun hjá SÁÁ þarf að sýna fram á stúdentspróf eða framhaldspróf. 

Dagskrá

Efni

Opnar

Mæting

     

Greining, mat og íhlutun

23.8.2024

29.8.2024

Hópvinna

30.8.2024

5.9.2024

Viðtöl

6.9.2024

12.9.2024

Sjúklingaumsjá

13.9.2024

19.9.2024

Áhugahvetjandi Samtal

20.9.2024

26.9.2024

 

27.9.2024

3.10.2024

Eldri sjúklingar

4.10.2024

10.10.2024

Fjölskyldan

11.10.2024

17.10.2024

Konur og meðganga barna

18.10.2024

24.10.2024

 

25.10.2024

31.10.2024

LGBTQ+

1.11.2024

7.11.2024

Unglingar og ungmenni

8.11.2024

14.11.2024

Sjúklingar sem nota vímuefni í æð

15.11.2024

21.11.2024

Spilafíkn

22.11.2024

28.11.2024

Kennarar

Sérfræðingar um fíknsjúkdóminn og meðferð hjá SÁÁ auk annarra sérfræðinga á sviðinu

Kostnaður

Semja skal um greiðslufyrirkomulag áður en námið hefst ef það er ekki greitt í heild sinni. Skipta má greiðslum í þrennt í upphafi misseris án auka kostnaðar. Einnig er hægt að greiða námið með raðgreiðslu Valitors í allt að 36 mánuði.

Ath. að ekki er hægt að fá námsgjald endurgreitt eða fellt niður eftir að gengið hefur verið frá greiðslufyrirkomulagi.

Upphafsdagur
Upphafsdagur23 ág 24
TímalengdSímenntun
Verðkr 150.000

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða