fbpx

Nám í fíkniráðgjöf – önn 2

- NÁM Í ÁFENGIS- OG VÍMUEFNARÁÐGJÖF

Yfirlit

Námið veitir grunnþekkingu um fíknisjúkdóminn, um áhrif vímuefna á líkama og hegðun, um afleiðingar fíknisjúkdóms á fólk, fjölskyldur og samfélag. Námið gefur innsýn í ráðgjöf fyrir fólk með fíknisjúkdóm, faglega framgöngu í ráðgjafastarfi, og hugmyndafræði og siðfræði áfengis og vímuefnameðferðar. Einnig öðlast nemendur þekkingu á helstu gagnreyndu meðferðum sem styðja fólk til bata.

Námsmarkmið:

Að námi loknu á hver nemandi að hafa öðlast :

 • innsýn í stöðu og vanda fólks með fíknisjúkdóm og aðstandenda þeirra
 • Skilning á helstu leiðum til að styðja fólk til bata
 • Skilningur á fíknisjúkdómnum og fíknivanda, orsakir, afleiðingar og tengdir kvilla
 • Skilningur á áhrifum vímuefna
 • Skilning á hugmyndum um meðferð og ráðgjöf, og helstu klínísk vandamál fólks með fíknisjúkdóm út frá líf-sál-félagslegu módeli.
 • Skilning á sálfræðikenningum sem liggja til grundvallar inngripa, bakslagsvarnir, forvarnir og fleira.
 • Skilning á áhrifum fíknivanda á samfélagið

Námið telur þrjár annir og er þetta önnur önnin. 

 

Önn þrjú verður á dagskrá þann þrítugasta ágúst á næsta ári. 

Hagnýtar upplýsingar

Hvað er sérstakt við þetta nám?

 • Þverfaglegt og sérsniðið að því að námsmenn öðlast þekkingu á fíknisjúkdómnum og er grunnur fyrir löggildingu sem áfengis og vímuefnaráðgjafi. Námið veitir ekki starfsleyfi. (sjá nánar um skilyrði fyrir löggildingu https://island.is/reglugerdir/nr/1106-2012)
 • Áfengis- og vímuefnavandi er stórt samfélagslegt vandamál og þörf er á fólki með þessa sérþekkingu. Áfengis-og vímuefnaráðgjafar gegna ekki einungis hlutverki í heilbrigðiskerfinu, heldur geta starfað víða, þar sem fólk með fíknisjúkdóm þarf þjónustu.

 

Fyrirkomulag

Nám í fíkniráðgjöf er 300 fræðslustundir og uppfyllir kröfur um fræðslu sem er hluti af skilyrðum til löggildingar. Námið er fjarnám og kennt í lotum á 3 önnum og hugsað með vinnu. Um vendikennslu er að ræða og umræðutímar og verkefnavinna eru í hverri lotu.

 

Námsmat:

Námsmat felst í í skilum á verkefnum, t.d. stuttar greinargerðir um námsefnið sem er skilað jafnóðum,og  þátttaka í umræðum.  Að auki er valkvætt próf í lok hverrar annar til að staðfesta þekkingu fyrir nemendur sem hyggjast fá starfsréttindi.

 

Lesefni:

Doweiko, H. E. (2014). Concepts of Chemical Dependency (9th ed.). Cengage Learning.

Miller, W. R., Forcehimes, A. A., & Zweben, A. (2019). Treating Addiction: A Guide for Professionals (2nd ed.). Guilford.

Annað lesefni verður tilkynnt jafnóðum.

Efnisskrá

Fjarkennslu í vikulegum lotum þar sem nemendur horfa á fyrirlestra og hafa lesefni til hliðsjónar. Einnig vinna nemendur verkefni milli tíma til undirbúnings umræðutíma í fjarfundi. Fjarfundir eru vikulegir með kennara á fimmtudagskvöldum kl. 20-21. (sjá nánar í skipulagi).

 

Tungumál: Íslenska

Inntökuskilyrði

Engar forkröfur eru fyrir bóklega hlutann en til að komast í starfsþjálfun hjá SÁÁ þarf að sýna fram á stúdentspróf eða framhaldspróf. 

Dagskrá

Efni

Fyrirlestur opnast

Mæting

 

Bakslagsþróun og bakslög

12.1.2024

18.1.2024

 

Meðferðir

19.1.2024

25.1.2024

 

Bati

26.1.2024

1.2.2024

 

Forvarnir

2.2.2024

8.2.2024

 

Kenningar og líkön

9.2.2024

15.2.2024

 

 

16.2.2024

22.2.2024

 

Áföll

23.2.2024

29.2.2024

 

Sjálfsvirðing

1.3.2024

7.3.2024

 

Hugræn atferlismeðferð

8.3.2024

14.3.2024

 

Tilfinningar

15.3.2024

21.3.2024

 

 

22.3.2024

28.3.2024

Páskar

 

29.3.2024

4.4.2024

Páskar

Siðfræði og lög

5.4.2024

11.4.2024

 

Persónuvernd

12.4.2024

18.4.2024

 

Afbrot

19.4.2024

24.4.2024

Miðvikudagur!

Skaðaminnkun

26.4.2024

2.5.2024

 

 

Efniskafli 4: Hugmyndafræði áfengis-og vímuefnaráðgjöf 

 • Markmið: 
  • Skilja þróun fíknisjúkdóma frá upphaf neyslunnar til bata 
  • Fá yfirsýn á gagnreyndum meðferðum og forvörnum 
  • Skilja mismunandi kenningar og líkön um fiknisjúkdóm 

Efniskafli 5: Sálfræðikenningar 

 • Markmið: 
  • skilja tengsl áfallar og fíknivanda/neyslu 
  • Fá yfirsýn yfir HAM og hvernig HAM við fíkn virkar 
  • Skoða hvernig neysla hefur áhrif á sjálfsvirðingu og tilfinningar 

Efniskafli 6: Siðfræði, lög og samfélagið 

 • Markmið: 
  • Fara yfir siðfræði og lögin sem tengjast áfengis- og vímuefnaráðgjöf 
  • Skoða hvernig fíknisjúkdómur hefur áhrif á samfélagið í heild sinni 
  • Skoða algeng mál og umræður í samfélaginu í tengslum við neyslu vímuefna 
  • Hvernig afbrot tengjast fíknivanda 
Kennarar

Sérfræðingar um fíknsjúkdóminn og meðferð hjá SÁÁ auk annarra sérfræðinga á sviðinu

Upphafsdagur

There a no startdates for this programme yet.

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða