fbpx

Leiðtoganám í Byrjendalæsi

- Miðstöð Skólaþróunar

Yfirlit

Leiðtoganám í Byrjendalæsi. Námskeiðið er á framhaldsstigi og í umsjón MSHA. Kennsla fer fram á þremur misserum og geta nemendur lokið því á einu og hálfu ári. Gert er ráð fyrir því að nemendur séu starfandi kennarar og hafi möguleika á að tengja námið við starfsvettvang. Meginmarkmið leiðtoganámsins er að styrkja kennara faglega sem leiðtoga í námssamfélagi læsiskennara á yngsta stigi. 

Í námsskeiðinu er sjónum beint að hlutverki leiðtoga í læsi á sviði Byrjendalæsis. Jafnframt að gera kennara meðvitaðri um eigin starfskenningu og hvernig starfstengd leiðsögn getur eflt faglega starfshæfni m.a. einstaklinga, hópa og reyndra kennara. Leiðtogi í læsi leiðir námssamfélag kennara í sínum skóla með félagastuðningi, samræðum um efni og aðferðir. Viðfangsefnin miða að því að auka og dýpka þekkingu kennara á fjölbreyttum aðferðum sem styðja og efla læsi á öllum stigum grunnskólans og færni í að nota þær. Fjallað er um leiðir til að efla orðaforða og skilning, ritun, samvinnunám og samræðu til náms. Athygli er beint að mikilvægi áhugahvatar fyrir læsisnám, sjálfstæði í námi, námsaðlögun og námsvitund. Á námskeiðinu er horft á viðfangsefni Byrjendalæsis í ljósi tækniþróunar nútímans. Kynnt verða smáforrit sem eru sérstaklega gerð til að þjálfa ýmsa færniþætti í læsisnámi grunnskólanemenda og sköpun.

Fyrirkomulag fjarnáms

Kennslan fer fram í gegnum kennslukerfið Canvas, nemendur hafa aðgang að öllu kennsluefni og fyrirlestrum á netinu. 

Þrjár aðrar lotur eru á fyrstu önninni og fara þær alfarið fram á netinu. 

 

Efnisskrá

Um er að ræða 15 ECTS eininga námskeið sem skiptist upp í þrjá fimm eininga áfanga. Námskeiðið er vettvangs- og starfsmiðað og munu nemendur gera rannsókn á vettvangi þar sem þeir afla gagna sem unnið er úr í samráði við kennara í þeirra skólum og aðra kennara á námskeiðinu. Kennsla í námskeiðinu verður með fjölbreyttum hætti í formi fyrirlestra, umræðna, verkefnavinnu og fjarfunda. Lögð er áhersla á kennsluhætti sem hvetja til virkrar þátttöku nemenda.

Inntökuskilyrði

Umsækjandi þarf að hafa leyfisbréf til kennslu og hafa starfað við kennslu í a.m.k. tvö ár. Hafi umsækjandi ekki lokið grunnnámskeiðum 1 og 2 í Byrjendalæsi  sækir hann smiðjur í  Byrjendalæsi sem haldnar eru á vegum leiðtoga MHSA. 

Dagskrá

9. ágúst, staðarlota á Akureyri. 

Kennarar

Anna Sigrún Rafnsdóttir, Íris Hrönn Kristinsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Sigríður Ingadóttir, sérfræðingar hjá MSHA.

Nánari upplýsingar gefur:
Anna Sigrún (annasigrun@unak.is)

Kostnaður

Leiðtogi í Byrjendalæsi I - haust 2020 - 150.000 kr.
Leiðtogi í Byrjendalæsi II - vor 2021 - 150.000 kr. 
Leiðtogi í Byrjendalæsi III - haust 2021 - 150.000 kr.  

Leiðtogar sem áður hafa klárað leiðtogann í gegnum þróunarverkefnið greiða annað gjald. Vinsamlegast hafið samband við Önnu Sigrún hjá MSHA, annasigrun@unak.is

Umsagnir um námskeið

Ég mæli með leiðtoganámi Byrjendalæsis frá Háskólanum á Akureyri. Mér finnst námið hafa verið mjög gefandi og lærdómsríkt þar sem ég hef öðlast nýja reynslu í gegnum leiðtoganámið. Það hefur hjálpað mér að þróa með mér faglegan þroska sem leiðtogi og stjórnandi. Með ígrundun og hugleiðingum geri ég mér nú betur grein fyrir hvernig leiðtogi ég vil vera. Námið er vel upp byggt, einstaklega fjölbreytt og kennararnir eru styðjandi og  afar hæfileikaríkir.

Flott námskeið, vel skipulagt og áhugavert. Kennararnir fá hrós fyrir að vera alltaf til staðar fyrir mann, þeir eru áhugasamir og tiltækir.

Áhugavert námskeið, gott skipulag og utanumhald

 

 

Upphafsdagur

There a no startdates for this programme yet.

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða