fbpx

Leiðtoganám í læsi

- Miðstöð Skólaþróunar

Yfirlit

LEIÐTOGANÁM Í LÆSI

Læsi í skóla, Byrjendalæsi og Læsi fyrir lífið.  Námið er á framhaldsstigi og í umsjón MSHA. Meginmarkmið leiðtoganámsins er að styrkja kennara faglega sem leiðtoga í námssamfélagi læsiskennara í grunnskóla. Kennsla fer fram á þremur misserum og geta þátttakendur lokið því á einu og hálfu ári. Þátttakendur þurfa að vera starfandi kennarar og hafa möguleika á að tengja námið við starfsvettvang.

Í námsskeiðinu er sjónum beint að hlutverki leiðtoga í læsi. Jafnframt að gera þátttakendur meðvitaðri um eigin starfskenningu og hvernig starfstengd leiðsögn getur eflt faglega starfshæfni m.a. einstaklinga, hópa og reyndra kennara. Leiðtogi í læsi leiðir námssamfélag kennara í sínum skóla með félagastuðningi, samræðum um efni og aðferðir. Viðfangsefnin miða að því að auka og dýpka þekkingu kennara á fjölbreyttum aðferðum sem styðja og efla læsi á öllum stigum grunnskólans og færni í að nota þær. Fjallað er um leiðir til að efla orðaforða og skilning, ritun, samvinnunám og samræðu til náms. Athygli er beint að mikilvægi áhugahvatar fyrir læsisnám, sjálfstæði í námi, námsaðlögun og námsvitund. Á námskeiðinu er horft á viðfangsefni læsis í ljósi tækniþróunar nútímans. Kynnt verða smáforrit sem eru sérstaklega gerð til að þjálfa ýmsa færniþætti í læsisnámi grunnskólanemenda.

 

Fyrirkomulag fjarnáms

Kennslan fer fram í gegnum kennslukerfið Canvas, þátttakendur hafa aðgang að öllu kennsluefni og fyrirlestrum á netinu. 

 

 

Efnisskrá

Um er að ræða 15 ECTS eininga námskeið sem skiptist upp í þrjá fimm eininga áfanga.

Námskeiðið er vettvangs- og starfsmiðað og munu þátttakendur gera rannsókn á vettvangi þar sem þeir afla gagna sem unnið er úr í samráði við kennara í þeirra skólum og aðra kennara á námskeiðinu. Kennsla í námskeiðinu verður með fjölbreyttum hætti í formi fyrirlestra, umræðna, verkefnavinnu og fjarfunda. Lögð er áhersla á kennsluhætti sem hvetja til virkrar þátttöku þátttakenda.

Inntökuskilyrði

Umsækjandi þarf að hafa leyfisbréf til kennslu og hafa starfað við kennslu í a.m.k. tvö ár. 

Dagskrá

1. önn

Staðlota verður föstudaginn 9. ágúst  í Háskólanum á Akureyri. 

Lota 2  er 16. október -  fjarkennsla -  kl.14:00-16:00

Lota 3  er  28. nóvember - fjarkennsla - kl.14:00-16:00

Einu sinni í mánuði eru opnir tímar fyrir fyrirspurnir og fleira. 

Kennarar

Anna Sigrún Rafnsdóttir, Íris Hrönn Kristinsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Sigríður Ingadóttir, sérfræðingar hjá MSHA.

Nánari upplýsingar gefur:
Anna Sigrún (annasigrun@unak.is)

Kostnaður

Leiðtogi í læsi I - haust 2024 - 150.000 kr.
Leiðtogi í læsi II - vor 2025 - 150.000 kr. 
Leiðtogi í læsi III - haust 2026 - 150.000 kr.  

Ath. Fyrirvari er um að námið getur fallið niður ef þátttaka er ekki nægileg. 

Umsagnir um námskeið

Mér finnst námið hafa verið mjög gefandi og lærdómsríkt þar sem ég hef öðlast nýja reynslu í gegnum leiðtoganámið. Það hefur hjálpað mér að þróa með mér faglegan þroska sem leiðtogi og stjórnandi. Með ígrundun og hugleiðingum geri ég mér nú betur grein fyrir hvernig leiðtogi ég vil vera. Námið er vel upp byggt, einstaklega fjölbreytt og kennararnir eru styðjandi og  afar hæfileikaríkir.

Flott námskeið, vel skipulagt og áhugavert. Kennararnir fá hrós fyrir að vera alltaf til staðar fyrir mann, þeir eru áhugasamir og tiltækir.

Áhugavert námskeið, gott skipulag og utanumhald.

 

 

Upphafsdagur
Upphafsdagur07 ág 24
TímalengdMiðstöð Skólaþróunnar
Verðkr 150.000

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða