fbpx

Allt um leiðsögunámið

- Leiðsögunám

Yfirlit

Leiðsögunámið er sniðið að þeim sem vilja búa sig undir starf leiðsögumanns á Íslandi. Áhersla er á almenna þekkingu, náttúruvernd, sjálfbærni, öryggi og íslenskar aðstæður. Námið tekur mið af Evrópustaðli  ÍST EN 15565:2008 (Tourism services – Requirements for the provision of professional tourist guide training and qualification programmes).

Verklegur hluti námsins er í samstarfi við SBA-Norðurleið.

Þessa stundina er námið í gangi og lýkur því vorið 2024. Nýtt nám fer hugsanlega af stað um haustið 2024. Ef þú vilt skrá þig á biðlista, endilega sendu okkur póst á smha@smha.is 

Frekari upplýsingar veitir Margrét K. Jónsdóttir. Tölvupósturinn hennar er mkjonsd@simnet.is  

 

Hagnýtar upplýsingar

Meginmarkmið leiðsögunámsins

Að gera nemendur hæfa til að vinna við leiðsögn ferðamanna á Íslandi. Að námið standist þær kröfur sem ferðaþjónustan og þjóðfélagið gerir á hverjum tíma þannig að fagmennska sé ætíð í fyrirrúmi.

Að námi loknu á nemandi að:

 • Þekkja sérstöðu landsins hvað varðar náttúru, sögu og menningu og geta jafnframt miðlað henni til ferðamanna á viðeigandi tungumáli.
 • Vera fær um að afla viðeigandi upplýsinga og vinna úr þeim áhugaverða kynningu á þeim svæðum sem ferðast er um.
 • Búa yfir hæfni til að leiðsegja ferðamönnum með fjölbreyttan bakgrunn og gera upplifun þeirra af landi og þjóð eftirminnilega.
 • Hafa í heiðri ábyrga umgengni við íslenska náttúru.
 • Geta lagt mat á mismunandi ferðaáætlanir og unnið í samræmi við þær.
 • Þekkja sögu ferðaþjónustu á Íslandi og hafa skilning á mikilvægi jákvæðs samstarfs þeirra sem starfa innan greinarinnar.

Einstaklingar sem hafa lokið námi í ferðamálafræðum og vilja bæta við sig leiðsögunámi geta sótt um að fá sambærilega áfanga metna inn í námið. Einnig geta eldri leiðsögumenn sótt um að sækja einstaka áfanga.

Leiðsögumenn sem starfa á Íslandi skulu hafa menntun í skyndihjálp og björgun í samræmi við gæðaviðmið SAF og leiðbeinandi reglur Ferðamálastofu um öryggismál. Á vormisseri 2024 mun Símenntun halda námskeið sem uppfyllir slíkar kröfur. Nemendur þurfa að greiða fyrir það námskeið aukalega. 

Nemendur sem útskrifast sem leiðsögumenn geta sótt um félagsaðild að Leiðsögn - stéttarfélagi leiðsögumanna.

Fyrirkomulag fjarnáms
 • Námið er að mestu fjarnám og spannar þrjú misseri. Það er skipulagt þannig að mögulegt er að sinna því samhliða starfi og búa hvar sem er á landinu.
 • Á hverju misseri verða tvær staðarlotur á Akureyri frá fimmtudegi til sunnudags sem nemendur eiga að mæta í.
 • Vettvangs- og æfingaferðir eru skipulagðar yfir námstímann og endar námið á sex - sjö daga ferð um landið. Gert er ráð fyrir 100% þátttöku í þessum ferðum.
Efnisskrá
Inntökuskilyrði
 • Tuttugu ára aldurstakmark.
 • Stúdentspróf, sambærileg menntun eða raunfærnimat.
 • Gott vald á íslensku.
 • Standast inntökupróf í því tungumáli sem umsækjandi hyggst nota í leiðsögn og skólinn getur boðið upp á þjálfun í.

Inntökupróf í erlendum tungumálum verða haustið 2022 og kostar hvert próf 12.000 kr. og hægt er að þreyta próf í fleiri en einu tungumáli.

Með umsókn þarf að fylgja stutt yfirlit yfir náms- og starfsferil.

Dagskrá

Kennslutilhögun

 • Námið spannar þrjú misseri og er skipulagt þannig að mögulegt er að sinna því samhliða starfi og búa hvar sem er á landinu.
 • Á hverju misseri verða tvær staðarlotur á Akureyri frá fimmtudegi til sunnudags sem nemendum er ætlað að mæta í.
 • Vettvangs- og æfingaferðir eru skipulagðar yfir námstímann og endar námið á sex daga hringferð um landið. Gert er ráð fyrir 100% þátttöku í þessum ferðum.

 

Leiðsögunám Símenntunar Háskólans á Akureyri 2023-2024                  

Ísland alla leið

Námið skiptist í 3 annir – vorönn 2023, haustönn 2023 og vorönn 2024

Fjar- og staðarkennsla

 

Inntökupróf í tungumáli: Fer fram í nóvember. Nánar auglýst síðar.

 

Skipting námsgreina á annir – athugið að áfangar er misstórir

Birt með fyrirvara um breytingar

 

Vorönn 2023

Haustönn 2023

Vorönn 2024

 

Kynning á Canvas, námstækni, heimildavinnu og hagnýtum vinnubrögðum, fyrirkomulagi náms og pistlagerð

SAG Íslandssaga

JAR Jarðfræði Íslands

LÍF-dýr (fuglar, spendýr, sjávardýr)

LÍF-gró (gróður, uppgræðsla, umhverfismál)

 

LEI  Leiðsögn

VIN Vinnustofa í pistlagerð og þjálfun í tungumálum

KYF Kynnisferðir með reyndum leiðsögumönnum

 

VET Vettvangsferðir

 • Skagafjörður
 • Goðafoss-Mývatn

 

 

 

SAM Íslenskt samfélag

ÍSL Ísland alla leið (stór áfangi)

 

 

 

 

 

 

VIN vinnustofa í pistlagerð og þjálfun í tungumálum

KYF Kynnisferðir með reyndum leiðsögumönnum 

 

VET Vettvangsferðir

 • Akureyri – Eyjafjörður fram
 • Demantshringur
 • Tröllaskagi - austan

 

 

MEN Íslensk menning

NÁV Náttúruvá og veður

ÍFR Ísland framtíðarinnar

FER Ferðaþjónusta

FYH Fyrsta hjálp 1 (20 klst)

 

 

 

 

 

LEI  Leiðsögn

VIN Vinnustofa í pistlagerð og þjálfun í tungumálum

KYF Kynnisferðir með reyndum leiðsögumönnum 

 

VET Vettvangsferðir

 • Æfingarferð
 • Hringferð 6-7 dagar

 

 

Kennarar

Fjölmargir kennarar/leiðsögumenn/fyrirlesarar koma að náminu, hver og einn sérfræðingur á viðkomandi sviði.

Kostnaður

Heildarverð námsins er 750.000 kr. en nemendur greiða sjálfir fyrir mat í ferðum og gistingu í hringferð um landið. Námsgögn, utan námsefnis frá kennurum, eru ekki innifalin í skólagjöldum.

Semja má um greiðslufyrirkomulag áður en nám hefst t.d. skipta greiðslum eftir misseri eða greiðsludreifingu til allt að 36 mánaða.

Vinsamlega athugið að ekki er hægt að fá endurgreitt ef nemandi ákveður að hætta í námi á námstíma.

Styrkir:
Vakin er athygli á að ýmis stéttarfélög og vinnuveitendur veita góða námsstyrki. Einnig er vakin athygli á að hjá Vinnumálastofnun eru upplýsingar og ráðgjöf varðandi margvísleg námsúrræði fyrir einstaklinga á atvinnuleysiskrá.

Upphafsdagur

There a no startdates for this programme yet.

Áhugavert námskeið sem vert er að skoða